TR

Kütahya Porselen Çevre Politikası

Kütahya Porselen Sanayi AŞ, stratejik planında yer alan her alanda verimli bir kuruluş olmayı ve sürekli gelişmeyi, kuruluşun misyonunu gerçekleştirmek için yapacağı tüm çalışmalarda çalışanlarına ve topluma sağlıklı ve güvenli bir ortam sunarak çevrenin korunmasını ve iyileştirmeyi ilke edinir.

Bu doğrultuda Kuruluşumuz;

 • Sürdürülebilir hizmet vermek için bünyesindeki tüm süreçlerde etkin bir kalite sistemi oluşturmayı ve uygulayıp yürütmeyi,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımızın istek ve beklentilerini tespit etmeyi ve karşılamayı, birlikte iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri kurarak ortak iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
 • Sağladığımız ürünlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi ve kaynakların verimli kullanımını sağlayarak zamanında teslimat yapmayı,
 • Satış sonrası hizmet de dâhil olmak üzere ürünlerimizi etkileyen ulusal, uluslararası yasal gereklilikleri ve uygulanabilir diğer tüm şartları sağlamayı,
 • İlişkilerimizde güçlü iletişim, katılımcı davranış, yapıcı eleştiri ve takım çalışması anlayışlarına önem vererek devamlı gelişim içinde olmayı,
 • Çalışanlarımıza uygun çalışma ortamları yaratmayı ve her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dâhil etmeyi,
 • Sürekli gelişim için eğitimler ve kültürel faaliyetler yaparak toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve bu yolla kurumsal kültürü geliştirmeyi,
 • Teknolojide yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler yapmayı,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
 • Kuruluşun risk ve fırsatlarını belirleyerek sürekli büyümeyi taahhüt eder.

     

Sema Güral Sürmeli
Kütahya Porselen
Yönetim Kurulu Başkanı

KÜTAHYA PORSELEN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Kütahya ili Merkez ilçesi Çalca Mahallesi sınırları içerisinde Kütahya Eskişehir karayolu 8. Km adresinde bulunmaktadır.

Kütahya Porselen şirketi, ISO 14001 – 2015 çevre yönetim sistemi tüm iç ve dış hususları ve ilgili tarafların şartlarını göz önünde bulundurarak; porselen üretim tesisleri (masse sır, şekillendirme, fırınlama, sırlama, dekor, ambar, paketleme, sevkiyat) ve yardımcı hizmetleri (bakım, laboratuvar, modelhane, ulaşım), Kütahya seramik fabrikası ile ortak kullanılan arıtma tesisi, kantin ve dinlenme alanlarını kapsamında tutarak sürekli iyileştirerek uygulamaktadır.

Kütahya porselen porsuk çayı içme ve kullanma suyu havzası uzun mesafeli koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Firmamız, atıksularını sözleşme ile Kütahya Seramik fabrikasına bağlı arıtma tesisine göndermektedir. Baca gazı emisyonlarını yönetmelik sınır değerlerinde tutarak filtrasyon sistemleri uygulamakta, tüm atıklarını öncelikle geri dönüşümü uygulayarak lisanslı atık firmalarına vermektedir. Kütahya Porselen belediye sınırları içerisinde yer almakta olup, bize en yakın yerleşim birimi Çalca mahallesidir. Kütahya 2. Organize sanayisi bölgesi, sınırımıza komşu olan diğer bir sanayi alanıdır. Fabrikamızın ön tarafından Kütahya Eskişehir karayolu geçmektedir.

Kütahya porselen firmasının çevre yönetim sistemi kapsamı; porselen, earthenware, stoneware sofra ve süs eşyası, biblolar(sanatsal çalışmalar vb.) tasarımı ve imalatıdır.